Pfsense và vấn đề ping xanh ping đỏ trên room lan game garena

 ➽Router pfsense và vấn đề ping xanh ping đỏ trên room lan game garena. Sức mạnh của router pfSense khi chơi game online thì nhiều người biết rồi, nhưng hiện nay khi xài router pfSense ở các phòng net có chơi các game như DotA, Age of Empires,.. thông qua các room của garena ( một kiểu giả lập mạng LAN ảo ) đều bị hiện tượng ping x từ 99-100% nên nhiều game thủ chơi game esport này không thể chơi được.

➽Ai đã từng cấu hình pfsense thì hầu như bất lực về các yêu cầu của khách chơi game này, kể cả một số diễn đàn chuyên về pfsense ở nước ngoài. Khi chạy nhiều wan với 1 default gateway thì vấn đề càng khó khăn hơn gấp nhiều lần.

❌Có một số nơi họ tạo các file script để NAT chuyển tiếp các port khác nhau của launcher garena trên mỗi máy, ping xanh lên đươc 50-80%. Nhưng lại phát sinh lỗi trong cùng phòng máy ( cùng mạng LAN) lại không thể nào...... nhìn thấy nhauNên trong phòng máy không thể tạo team chung được.

❌Có một số khác lại sử dụng NAT port chuyển tiếp tĩnh ( Static Port ) trên Outbound, ping xanh lên được 40%, nhưng trong cùng phòng máy cũng không thể nào nhìn thấy nhau trên room garena, lỗi “IP Looking Up”, cấu hình kiểu này lại gây thêm lỗi ở các game steam của valve như Counter-Strike: Global Offensive ở chung phòng máy không thể tạo team và còn nhiều game nửa.

❌Có một số nơi dùng tool AUTO TUNNEL để hiển thị ping xanh, nhưng thực chất là ping xanh...ảo 😃khi rê chuột vào sẽ thấy rõ vẫn bị ping x.

❌Ở nước ngoài thì họ làm bằng cách tạo "vùng" DMZ để NAT port nhưng hầu như vào các room lại không thấy... người chơi và thường bị lỗi “IP Looking Up”.

➤Dưới đây mình dùng video để mô tả khi router pfSense cấu hình đúng ping xanh lên đến 80-99%, trong LAN vẫn nhìn thấy nhau, tạo được team, các game khác vẫn hoạt động bình thường. 

Giả sử với 1 wan duy nhất tất cả 253 máy ( trong netmask: 255.255.255.0 = 24 ) hay 509 máy ( trong netmask: 255.255.254.0 = 23 ) vẫn ping xanh và nhìn thấy nhau, nếu 250 máy trong LAN của mình cùng 1 room của garena.