PhuYenMuaBan.net thông báo.

Do lượng khách truy cập quá nhiều trong tháng 10 và  băng thông ( Bandwidth) hạn chế của website khi nguồn kinh phí duy trì website có giới hạn.

Nên đến ngày 1 tháng 11 năm 2012 các bạn sẽ vào lại website phuyenmuaban.net như bình thường.

Mong các bạn thông cảm cho sự gián đoạn này.

Mọi chi tiết liên xin liên hệ: Nguyễn Đức Nam, email : admin@ducnam.com